Geluidsmeters en decibelmeters

Toont alle 6 resultaten

Wat is geluid?

Geluid is een trilling in de lucht die een vorm heeft die uw oor kan waarnemen. De trilling is veroorzaakt door een object, zoals een stem, instrument, machine of veer die trilt in de lucht. Geluid kan worden gemeten en geanalyseerd, en kan worden gebruikt als een manier om de wereld om ons heen te begrijpen. Geluid kan worden omgezet in golven, die verschillende frequenties kunnen hebben, en kan worden gebruikt voor communicatie, het waarnemen van akoestische omgevingen, muziek en entertainment. Geluid is een van de meest gebruikte verschijningsvormen in de natuur en wordt geleverd door veel verschillende bronnen, waaronder mensen, dieren, machines en natuurrampen.

Wat is geluidssterkte?

Geluidssterkte is een maat voor de intensiteit van een geluid. Het wordt gemeten in decibels (dB). Geluidssterkte is afhankelijk van de bron van het geluid, de omgeving waarin het geluid wordt gemaakt, en de afstand tussen de bron en de persoon die het geluid hoort. Hogere geluidssterkten worden meestal als luid en onaangenaam ervaren

Wat is een geluidsmeter?

Een geluidsmeter, ook wel decibelmeter of geluidsniveaumeter genoemd, is een meetinstrument dat gebruikt wordt om het geluidsniveau te meten. Het resultaat van de metingen wordt gepresenteerd in decibel. De afgelezen waarde van een geluidsmeter vertoont een beperkte correlatie met de luidheid of geluidshinder van het geluid, zoals een persoon die kan ervaren; die hangt af van veel andere factoren. Het instrument bevat een microfoon, elektronica en een afleeseenheid, tegenwoordig meestal een lcd-scherm, in plaats van de vroeger gebruikte wijzerplaat. Als het geluidsniveau wordt gemeten met een A-filter, wordt het uitgedrukt in dB(A). Indien het geluid erg luid is (100 dB of meer), is de ervaring van luidheid constant over het hoorbare bereik (de filter is dan dichter bij het oor). Daarna kan de B- en C-weging gebruikt worden. In de praktijk worden deze weigings maar zelden gebruikt. Er zijn twee verschillende soorten nauwkeurigheid, namelijk klasse 1 en klasse 2. Klasse 1-meters zijn geschikt voor zeer nauwkeurige metingen, bijvoorbeeld in een laboratorium of om vast te stellen of een geluid aan wettelijke of milieueisen voldoet. Klasse 2-meters zijn minder nauwkeurig, maar kunnen worden gebruikt om een indicatie te geven van het geluidsniveau. Klasse 1-meters zijn meestal duurder dan klasse 2-meters.

Hoe werkt een decibelmeter?

Een decibelmeter meet het geluidsniveau door de druk van het geluid om te zetten in een elektrische spanning. Deze spanning wordt vervolgens berekend in decibel (dB), die een logaritmische schaal is voor de verhouding tussen de meetwaarde en een referentieniveau. De decibelmeter berekent vervolgens het totale geluidsniveau in de omgeving door de uitkomsten van verschillende frequenties te integreren. Dit geeft een indicatie van de overall geluidsdruk en maakt het mogelijk om geluidsniveaus in verschillende omgevingen te vergelijken.

Wat is de eenheid van geluidsdruk?

Er is geen enkele specifieke eenheid voor “geluid”. Geluid wordt beschreven als een fysieke golfbeweging van drukverschillen in een gas, vloeistof of solidum die door onze gehoororganen wordt waargenomen als een auditieve sensatie. De eenheden die vaak worden gebruikt bij de meting van geluid omvatten decibel (dB), die een logaritmische schaal is voor de verhouding tussen de meetwaarde en een referentieniveau, en Pascal (Pa), die de eenheid is van geluidsdruk.

Wat betekent decibel?

Decibel (dB) is een logaritmische eenheid die wordt gebruikt om de verhouding tussen twee hoeveelheden van hetzelfde type aan te geven. In het geval van geluid wordt de decibel gebruikt om de verhouding tussen de geluidsdruk en een referentieniveau aan te geven. De decibel is ontworpen om variaties in het menselijke gehoor beter weer te geven, omdat ons gehoor een logaritmische respons heeft op verschillende geluidsniveaus. Een verhoging van het geluidsniveau met 3 dB betekent ongeveer een verdubbeling van de waargenomen luider.