Privacy statement Meetwinkel

Via dit Privacy Statement informeert Meetwinkel B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Meetwinkel B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna gezamenlijk aangeduid als “Meetwinkel”. Meetwinkel respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel (Meetwinkel.nl) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Meetwinkel gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw bestelling;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze nieuwsbrief of folder toe te zenden;
 • om te voldoen aan de garantieverplichting;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op  Meetwinkel rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere bedrijven binnen de Ingenium Group[1]. Indien uw bestelling wordt afgehandeld middels verzending door importeur/fabrikant worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt ten behoeve van verzending van de goederen. Indien noodzakelijk wordt het telefoonnummer en/of e-mailadres verstrekt om service aan onze klant te verrichten.

Meetwinkel zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Meetwinkel of indien Meetwinkel daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Meetwinkelen andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Meetwinkel bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Meetwinkel mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt de uw persoonsgegevens opvragen via een persoonlijk verzoek tot Meetwinkel te richten door een e-mail te sturen naar info@meetwinkel.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Meetwinkel zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Meetwinkel de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Functionaris gegevensbescherming

Binnen Meetwinkel is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld om de werkwijze van Meetwinkel te waarborgen. Neem gerust contact op met Mevr. M.M. Boerkamp te bereiken via monique@meetwinkel.nl als u vragen heeft.

Wijzigingen

Meetwinkel kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018.


Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.

[1] Tot de Ingenium Group behoren in ieder geval Ingenium B.V., handelsnamen de Opleider en Ingenium Bedrijfsadvies en Meetwinkel B.V.