Metrel A1532 EVSE adapter standaard set

529,00 excl. BTW 640,09 incl. BTW

Beschrijving

Metrel A1532 EVSE adapter standaard set voor het meten van laadpalen

De A1532 meetadapter is een speciaal toebehoren voor de NEN 1010 installatietesters Eurotest XC MI3152 en de Eurotest XD MI3155. Met deze meetcombinatie kunnen Mode 3 laadinrichtingen uitgerust met type 2 connectoren worden beproefd. Beide installatietesters zijn uitgerust met diverse automatische testprocedures voor zowel 1-fase als 3-fasen laadinrichtingen. De meetadapter A1532 wordt, afhankelijk van een 1-fase of 3-fasen toepassing, via een specifieke testconnector aangesloten op de Eurotest XC of Eurotest XD.

Met de A1532 in de PP-state stand NC en de CP-state stand A, wordt deze aangesloten op de te beproeven laadinrichting. Hierna moet de toegepaste laadstroom worden geselecteerd (13A, 20A, 32A of 63A).

De geselecteerde EVSE autotestprocedure kan nu worden gestart en gecontroleerd worden of de proximity pilot (PP) en control pilot (CP) functies correct worden uitgevoerd. De uitkomst van deze controle kan in de checklist worden ingegeven van de Eurotest XC of Eurotest XD.

Na goedkeur van deze PP/CP checklist, kunnen de volgende stappen uit de op de Eurotest geselecteerde automatische testprocedure worden doorlopen en de testresultaten worden opgeslagen onder een vrij in te geven ID-nummer.

De testresultaten kunnen achteraf worden ingelezen in de MESM software en verwerkt in een EVSE testrapport.